Đo Đạc Địa Chính là gì ?

Đo Đạc Địa Chính là gì ?

Bài viết này chỉ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn về đo đạc địa chính. Nếu bạn muốn tìm

hiểu chi tiết thêm về đo đạc địa chính, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, cập nhật thông

tin sản phẩm và dịch vụ mới nhất.
Hiện nay, công tác đo đạc địa chính được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền tại phường,

quận hoặc các công ty có giấy phép đo đạc do Cục Đo đạc bản đồ cấp. Đo đạc địa chính là bắt

buộc đối với công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho thửa đất, hoặc xây dựng bản

đồ và cơ sở dữ liệu.                                                                                                                                                

Khái niệm đo đạc địa chính

Đo đạc địa chính là xác định ranh giới, mốc giới và diện tích của  các lô/ thửa đất trên thực địa.

Sau đó thể hiện chính xác lên bản đồ nhằm phục vụ cho công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng

nhận Quyền sử dụng đất.

Đây cũng là hoạt động phục vụ nhu cầu mua bán, thu thuế quyền sử dụng đất, thuế chuyển nhượng,

thuế chuyển mục đích sử dụng…

Đo đạc địa chính bao gồm

Đo đạc địa chính bao gồm bốn loại chính: trích đo thửa đất địa chính ,đo đạc chỉnh lý, đo vẽ bổ

sung và đo vẽ lại bản đồ địa chính .     

 • Trích đo thửa đất địa chín : 

 •   

 •  

 Là công tác đo đạc địa chính riêng với từng lô/thửa đất tại những nơi chưa có bản đồ địa chính

nhằm phục vụ nhu cầu quản lý đất đai.

 • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính:   

 •   

 •  
 • Công tác này được thực hiện dựa trên cơ sở các thay đổi về ranh giới thửa đất, diện tích thửa

 • đất và mục đích sử dụng đất. Ngoài ra, những thay đổi về mốc giới, đường địa giới hành

 • chính trên bản đồ cũng cần đo đạc lại để chỉnh lý (như sáp nhập hay chia tách các xã – huyện – tỉnh, thị trấn).

  Mục đích: Tạo mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý,

 • bổ sung trong trường hợp mốc giới được cắm trên thực địa và có thông báo của cơ quan nhà nước

 • có thẩm quyền.

 • Đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính: 

 •    

 •  
 • Công tác này được thực hiện đối với đơn vị hành chính cấp xã, đã có bản đồ địa chính nhưng

 • chưa đo vẽ khép kín đơn vị hành chính, kể cả khu vực đã đo vẽ khoanh bao trên bản đồ địa

 • chính nhưng chưa đo vẽ chi tiết đến từng thửa đất.

 • Đo vẽ lại bản đồ địa chính:   

 • Công tác này được thực hiện đối với các khu vực chưa có bản đồ địa chính chính quy hoặc đã

 • có bản đồ địa chính nhưng có biến động.                                                                                                           

 • Công Ty TNHH Thiết kế-Xây dựng-Đo đạc ĐÔ THỊ SÀI GÒN.
  Chuyên thực hiện:
  – Đo đạc hiện trạng nhà – đất
  – Đo đạc phục vụ công tác đền bù giải toả
  – Đo đạc phục vụ tranh chấp
  – Đo đạc lập thủ tục giao, thuê đất
  – Đo đạc lập bản đồ tổng thể phân lô
  – Đo đạc khảo sát địa hình
  – Đo đạc định vị công trình, ranh đất
  – Đo đạc tính toán khối lượng san lấp
  – Quan trắc lún nghiêng công trình
  – Thiết kế xin phép xây dựng
  – Thiết kế kiến trúc nhà dân dụng
  – Thi công san lấp mặt bằng
  – Dịch vụ công chứng, trước bạ
  – Dịch vụ xin phép xây dựng
  – Dịch vụ môi giới bất động sản
  – Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ

   

Bài viết khác
Hotline tư vấn miễn phí: 0937.717.737
Zalo